Kenali KamiSENARAI NAMA PEGAWAI IKHTISAS DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA
DI PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN TAHUN 2017

BILNAMA PEGAWAIJAWATAN
1BIHUD ANAK APOKPEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
2CHONG CHOI LINGTIMBALAN PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH PADAWAN
3LAI JUN MANSCHOOL IMPROVEMENT PARTNER +
4NOR AISHAH BINTI RAMLANSCHOOL IMPROVEMENT PARTNER +
5WINSTON ANAK DOMINIC RITAYKETUA UNIT PENGURUSAN ORGANISASI
6ZURA BT HAMDEN HAMIDKETUA UNIT PENGURUSAN SEKOLAH
7NURUL AINI ABDULLAHKETUA UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN (KAUNSELOR ORGANISASI)
8AGO ANAK RA'OUIKETUA UNIT PEMBANGUNAN DAN PEROLEHAN
9MUGI AK JINJANGKETUA UNIT MAKLUMAT & ICT
10BONG LIE CHIENSCHOOL IMPROVEMENT SPECIALIST COACHES +
11LIEW SIAW CHUINSCHOOL IMPROVEMENT SPECIALIST COACHES +
12ABANG ARIF BIN ABANG MARZUKISCHOOL IMPROVEMENT SPECIALIST COACHES +
13LAI CHIEW MOISCHOOL IMPROVEMENT SPECIALIST COACHES +
14SUSAN CHOW LI NASCHOOL IMPROVEMENT SPECIALIST COACHES +
15TAN CHU SHINSCHOOL IMPROVEMENT SPECIALIST COACHES +
16 FELICIA GENIE TERSAN SCHOOL IMPROVEMENT SPECIALIST COACHES +
17 AZMIERA ABDULLAH @ SELVAR LECHUMI SINGARAM SCHOOL IMPROVEMENT SPECIALIST COACHES +
18KISIAN ANAK SIGOTSCHOOL IMPROVEMENT SPECIALIST COACHES +
19BONG YAK LINSCHOOL IMPROVEMENT SPECIALIST COACHES +
20MIMILIA BINTI GABRIELSCHOOL IMPROVEMENT SPECIALIST COACHES +
21DR RADIMAN BIN JUNAIDISCHOOL IMPROVEMENT SPECIALIST COACHES +
22MOHD. NAJIB BIN ESAPENYELIA UNIT PENGURUSAN AKADEMIK
23LOH CHIN HWAPENYELIA UNIT PENGURUSAN AKADEMIK
24THEN MUI KIMPENYELIA UNIT PENGURUSAN AKADEMIK
25ANEEZA BINTI KIPOLPEGAWAI FASILINUS
26ANNE ANAK INTOHPEGAWAI FASILINUS
27DURIN AK JOHN LALAKPEGAWAI FASILINUS
28LYDIA CHUA YEING CHEEPEGAWAI FASILINUS
29PEK CHAI HONG @ PEK CHAI FONGPEGAWAI FASILINUS
30SUSANNA THONG AI CHINPEGAWAI FASILINUS
31SHIRLEY SALVINA ANAK JESONPEGAWAI FASILINUS
32NAZAMUDDIN BIN BUJANGPEGAWAI FASILINUS
33THOMAS JEFFERSON AK SERITPEGAWAI FASILINUS
34JOEGY AK TONIPENOLONG PENYELIA UNIT PENGURUSAN SEKOLAH 
35HASNAH  @ HASMAH BTE OBENGPENOLONG PENYELIA UNIT PENGURUSAN ORGANISASI
36BOLHASSAN BIN SERIPENOLONG PENYELIA UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
37SIAMAN TAYLORS ANAK ASIM PENOLONG PENYELIA UNIT SUKAN
38PETER ANAK SULIUNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
39MOHD. ISKHANDAR BIN MOHD. YASINPENOLONG JURUTERA (AWAM)
UNIT PEMBANGUNAN PEROLEHAN
40SITI HADIJAH BT MOHAMAD TAUHIDPENOLONG AKAUNTAN
UNIT KEWANGAN
41SA'IBAH BT LEBEYPEMBANTU TADBIR (KEW)
UNIT GAJI
42SYLBIAH BTE KADAPEMBANTU TADBIR (P/O)
UNIT GAJI
43JIMMY KAYAPEMBANTU TADBIR (P/O)
UNIT KEWANGAN
44MOHD AIDIL ISKANDAR BIN ABDUL RAHMANPEMBANTU TADBIR (P/O)
UNIT GAJI / KEWANGAN
45SHAIFUL BIN AHMADPEMBANTU TADBIR (P/O)
UNIT PENGURUSAN ORGANISASI (REKOD)
46DEWIYAWATI BINTI RAMALIPEMBANTU TADBIR (P/O)
UNIT PENGURUSAN ORGANISASI (REKOD)
47ANTHONY AK MATTHEW DUNGINGPEMBANTU TADBIR (P/O)
UNIT PENGURUSAN ORGANISASI (REKOD)
48KASSIM BIN EDIPEMANDU KENDERAAN
UNIT PENGURUSAN ORGANISASI
49KIPLI BRAHIMPEMBANTU OPERASI
UNIT PENGURUSAN ORGANISASI
50HAMALI BIN SEDEKPEMBANTU AWAM
UNIT PENGURUSAN ORGANISASI