20 Mac 2013

Pengumpulan Maklumat Ketua Panitia Bagi Matapelajaran Teras

Kerjasama dipohon untuk melengkapisi dan megembalikan data yang diperlukan seperti Lampiran 1 dan Lampiran 2 dalam bentuk hardcopy kepada Unit Pengurusan Akademik PPD Padawan (u.p. Puan Bong Lie Chien) dan softcopy di emel ke upapadawan@gmail.com sebelum atau pada 22 Mac 2013.

Muat turun di sini

Sekian harap maklum

Tiada ulasan: