08 Januari 2018

MAKLUMAN PELAKSANAAN USAHA SAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) DAN CAMBRIDGE ENGLISH (CE) BAGI MENINGKATKAN PENDIDIKAN BAHASA INGGERIS DI MALAYSIA

Salam Negaraku Malaysia dan salam Ibu Pertiwiku.

Selamat sejahtera.

Pengetua SM/SMK/SMKA
Guru Besar, SK /SJK
Daerah Padawan

MAKLUMAN PELAKSANAAN USAHA SAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) DAN CAMBRIDGE ENGLISH (CE) BAGI MENINGKATKAN PENDIDIKAN BAHASA INGGERIS DI MALAYSIA

Tuan/Puan,

Dengan hormatnya saya ingin menarik perhatian tuan kepada perkara di atas. Surat daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak no ruj. : JPSW.SPA.600-3/5/14(54) bertarikh 4 Januari 2018 adalah berkaitan.

2.         Sukacita dimaklumkan bahawa Usaha Sama KPM dan CE adalah bertujuan bagi meningkatkan pendidikan Bahasa Inggeris di Malaysia ke standard antarabangsa Common European Framework of Reference (CEFR) untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa.  Ini selaras dengan aspirasi dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Bahasa Inggeris (English Language Roadmap 2015 – 2020) oleh Majlis Penarafan Standard dan Kualiti Bahasa Inggeris (MPSKBI).

3.         Untuk makluman tuan, tempoh pelaksanaan usaha sama tersebut bermula pada tahun 2016 sehingga 2020.  Sehingga akhir tahun 2017, aktiviti yang telah dilaksanakan adalah seperti berikut :

a.         Penjajaran kurikulum Bahasa Inggeris bagi prasekolah (KSPK), sekolah rendah (KSSR) dan sekolah menengah (KSSM) ke Standard antarabangsa Common European Framework of Reference (CEFR) for Languages ;

b.         Latihan Master Trainers yang dijalankan oleh BPK bagi kurikulum Bahasa Inggeris sejajar tahap penguasaan CEFR (Prasekolah, Tahun 1, Tahun 2, Tingkatan 1 dan Tingkatan 2);

c.         Latihan secara cascade penataran kurikulum Bahasa Inggeris sejajar tahap penguasaan CEFR (Prasekolah, Tahun 1, Tahun 2, Tingkatan 1 dan Tingkatan 2) bagi peringkat negeri dan daerah.

d.         Latihan Master Trainers yang dijalankan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) bagi Learning Materials Adaptation ;

e.         Latihan secara cascade bagi bengkel Learning Materials Adaptation bagi peringkat negeri dan daerah ;

f.          Latihan Item Writers yang dijalankan oleh Lembaga Peperiksaan untuk penggubalan pentaksiran sejajar CEFR ; dan

            g.         Pelaksanaan Progress Study 2017 oleh ELTC.


4.         Bermula tahun 2018, langkah penambahbaikan yang akan dilaksanakan adalah seperti berikut :

a.         Penggunaan Dokumen Standard dan Pentaksiran (DSKP) yang sejajar dengan CEFR pada tahun 2018 bagi Prasekolah, Tahun 1, Tahun 2, Tingkatan 1 dan Tingkatan 2.  DSKP yang terkini dan bahan Teacher’s Kit boleh dimuat turun oleh guru di laman sesawang http://bpk.moe.gov.my/ untuk penggunaaan tahun 2018 ;

b.         Penggunaan buku teks berjudul Superminds bagi tahun 1 dan tahun 2 dan penggunaan buku teks judul Pulse 2 bagi Tingkatan 1 dan 2 pada tahun 2018 ;

c.         Bahan sokongan bagi Superminds yang terdiri daripada Superminds Teacher’s Resource Book dan Class Audio CDs For Level 1 boleh dimuat turun melalui laman sesawang, https://onlinestorage.moe.gov.my/public/9a23f73212f518c338e9da9e76ed7b04
(Kata Laluan : Bbt2017).

5.         Kerjasama dan jasa baik tuan dimohon untuk melengkapkan laporan-laporan dan pengisian pautan seperti yang disenaraikan berikut dan mengembalikan laporan aspek 5a dan 5b ke Unit Pengurusan Akademik, Pejabat Pendidikan Daerah Padawan (u.p. Puan Then Mui Kim)  pada atau sebelum 12 Januari 2018 (Jumaat).

a.         Laporan LDP pelaksanaan penataran krikulum yang diadakan di peringkat sekolah bagi tahun 2017 - Lampiran A ; MUAT TURUN DI --- > SINI

b.         Rumusan pelaksanaan - Lampiran B (Prasekolah) MUAT TURUN DI ---> SINI

             Lampiran B (SR) MUAT TURUN DI ---> SINI

             Lampiran B (SM) MUAT TURUN DI ---> SINI


c.         Mengisi status penerimaan buku Superminds dan Pulse 2 melalui pautan http://gg.gg/TEXTBOOK2018

SURAT MAKLUMAN PELAKSANAAN USAHA SAMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) DAN CAMBRIDGE ENGLISH (CE) BAGI MENINGKATKAN PENDIDIKAN BAHASA INGGERIS DI MALAYSIA  MUAT TURUN DI ---> SINI

Sekian. Terima kasih.

Unit Pengurusan Akademik
PPD Padawan
Tel : 082-420835

22 September 2017

PROGRAM SEKOLAH INSPIRASI SKPMg2 2017

Salam 1Malaysia Negaraku.
Good afternoon.
How are you?


Semua Pengetua SM/SMK/SMKA
Semua Guru Besar SJK/ SK

Tuan,

PROGRAM SEKOLAH INSPIRASI SKPMg2

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk perkara tersebut di atas.  Surat Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Sarawak, Kementerian Pendidikan Malaysia Ruj:KP(JNJKSWK)1100-4/A.JLD5(26) bertarikh 25 Ogos 2017 adalah berkaitan.

Untuk makluman tuan, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti akan melaksanakan program Sekolah Inspirasi SKPMg2 yang akan melibatkan sekolah-sekolah di daerah Padawan dari 26 hingga 28 September 2017.  Surat jemputan, tarikh pelaksanaan bagi setiap sekolah (Lampiran I, II & III) dan pengisian program (Lampiran IV) boleh muat turun di ---> SINI .

Pegawai yang bertanggungjawab dalam perkara ini ialah Encik Winston ak Dominic (082-241684)/ Puan Then Mui Kim (082-420835)

Sekian.  Terima kasih.

Unit Pengurusan Akademik
PPD Padawan

24 Ogos 2017

BORANG PADU : KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI (TNT)

TUAN/PUAN,


MUAT TURUN BORANG KENYATAAN TNT PADU DI ---> SINI .

MUAT TURUN BORANG SENARAI SEMAK DOKUMEN SOKONGAN TNT PADU DI ---> SINI .

Terima kasih tuan/puan kerana membuat tuntutan.


Unit Pengurusan Akademik
PPD Padawan

09 Ogos 2017

KURSUS i-THINK SECARA BERSEMUKA KEPADA GURU (KiSB GURU) DI BAWAH INISIATIF #20 PPPM : PEMBUDAYAAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN ABAD KE-21 TAHUN 2017

Salam Negaraku Malaysia.
Good Morning.
How are you?

Pengetua/ Guru Besar
Daerah Padawan

Tuan/Puan

KURSUS i-THINK SECARA BERSEMUKA KEPADA GURU (KiSB GURU) DI BAWAH INISIATIF #20 PPPM : PEMBUDAYAAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN ABAD KE-21 TAHUN 2017

Surat panggilan kursus i-THINK boleh muat turun di ---> SINI .

Kursus tersebut di atas akan diadakan pada ketetapan seperti berikut :

            Tarikh   :           21 – 22 Ogos 2017 (Isnin & Selasa)
            Masa    :           8.00 pagi hingga 4.30 petang
            Tempat :           Bilik Mesyuarat Utama PPD Padawan
            Peserta :           (Rujuk senarai lampiran)
            Pakaian :          Pakaian kerja.

Sekian.  Terima kasih.

Unit Pengurusan Akademik
Pejabat Pendidikan Daerah Padawan

12 Mei 2017

PELAKSANAAN PENARAFAN SEKOLAH YANG MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DI BAWAH INISIATIF KBAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) 2017

Salam sejahtera.

Pengetua, SM/SMK/SMKA
Semua Guru Besar, SK/SJK(C)
Daerah Padawan

Tuan,

PELAKSANAAN PENARAFAN SEKOLAH YANG MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DI BAWAH INISIATIF KBAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) 2017

Dengan segala hormatnya, saya diarah merujuk perkara tersebut di atas. Surat dari Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak Ruj: JPS(W)/SPA(Smt)153/06/05/18Jld.2(109) bertarikh 8 Mei 2017 adalah berkaitan.

 2.        Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia sedang dalam usaha membuat pemilihan sekolah-sekolah bagi pelaksanaan penarafan sekolah yang membudayakan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) di bawah Inisiatif KBAT Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) 2017 di seluruh N-egara.

3.         Sehubungan itu, Pejabat ini memohon jasa baik tuan untuk melaksanakan proses penarafan kendiri KBAT dengan menggunakan tiga (3) jenis instrument penarafan seperti senarai berikut :

            3.1       Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengurusan dan Kepiminan Pendidikanpenarafan dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar ke atas diri Pengetua/Guru Besar sendiri. Muat turun DI SINI.

            3.2       Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan pembelajaran (PdP)penarafan dilakukan oleh Pengetua/Penololng Kanan/Ketua Bidang/Ketua Panitia ke atas 20% daripada jumlah guru di sekolah. MUAT TURUN DI SINI .

            3.3       Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Kokurikulumpenarafan dilakukan oleh Pengetua/Penolong Kanan/Ketua Bidang/Ketua Panitia ke atas 20% daripada jumjlah guru yang mengendalikan Pasukan Badan Beruniform/Kelab & Persatuan/ Sukan di sekolah. MUAT TURUN DI SINI.
           
4.         Instrumen dan skor yang sudah siap perlu diisi dalam tapak Templat Pengisian Data (Microsoft Excel) yang boleh dimuat turun di SINI dan dikembalikan kepada Then Mui Kim melalui alamat emel thenmk303@hotmail.com pada atau sebelum 16 Jun 2017 (Jumaat).

5.         Semua sekolah diingatkan supaya menyimpan segala bukti penarafan dan tapak pengisian data di sekolah masing-masing.  Sekolah-sekolah yang telah mencapai skor kelayakan akan menerima lawatan verifikasi penarafan oleh pihak KPM/Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti pada tarikh yang akan ditetapkan kemudian.  Bagi sekolah-sekolah yang tidak mencapai skor kelayakan dicadangkan untuk membuat penambahbaikan pelaksanaan KBAT melalui amalan Profesional Learning Community (PLC).


Kerjasama dari pihak tuan amatlah kami hargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.  Pegawai yang dipertanggungjawabkan dalam perkara ini ialah Then Mui Kim (082-420835).

Sekian.

Unit Pengurusan Akademik
PPD Padawan

23 Februari 2017

PROMOSI SKPMg2

Sila muat turun-----> SINI

BAHAN PROMOSI SKPMg2.

 Salam Sejahtera, 

Pengetua / Guru Besar

Bahan Promosi SKPMg2.

Muat Turun

https://drive.google.com/open?id=0B4eeryG_pxq9R00yampOeGxqOU0

Sekian, Terima Kasih..

Unit Pengurusan Organisasi.

29 September 2016

19 Julai 2016

PROGRAM MEMBAS

Sila muat turun bahan-bahan taklimat ----> SINI

10 Mei 2016

01 April 2016

15 Mac 2016

Status Pelaksanaan Sistem eSPKWS

Sila muat turun tapak pelaporan ----> SINI
Sila lengkapisikan tapak ini dan hantarkan softcopy ke emel stephaniebhc@gmail.com pada atau sebelum 23 Mac 2016.
Sekian, terima kasih.

04 Mac 2016

19 Januari 2016

PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG (PTGP)

Sila muat turun
Borang Penilaian Kemajuan Murid di ---> SINI.
Format Laporan Pelaksanaan PTGP di ---> SINI.

Unit Pengurusan Akademik

26 Februari 2013

Tuntutan Perjalanan


Makluman untuk semua

Unit Kewangan telah menetapkan untuk menggunakan format Borang Tuntutan Perjalanan yang selaras untuk semua tuntutan perjalanan bagi daerah Padawan. Bersama ini disertakan Borang Kosong dan Contoh pengisian Borang Tuntutan Perjalanan yang telah disatukan dalam folder zip di bawah: